Bestyrelsen

Bestyrelsen

Mette Lund Sørensen, forperson

Mettes uddannelsesmæssige baggrund er international udviklingsarbejde og naturresourcestyring med fokus på smålandbrug. Hun har arbejdet syv år som freelancer i Malawi, hvor hun arbejdede for den danske ambassade, og som repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp. Hun har også arbejdet med Afrika-projekter for LO/FTF og for Danida in Denmark. Mette har arbejdet som seniorrådgiver for Folkekirkens Nødhjælp siden 2004, hvor hun fokuserer på metodeudvikling og kvalitetssikring indenfor landbrug. Udover at stå for teknisk assistance til lande i Afrika og Aasien har hun også arbejdet med retten til mad og Food security.Birgitte Poulsen, Næst-forperson

Selvstændig indenfor udviklingsarbejde med 20 års erfaring med arbejde i udviklingslande i Afrika og Asien, med speciale i børnebeskyttelse, afskaffelse af børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel samt fortaler for uddannelse og ligeberettigelse. Birgitte har arbejdet meget med menneskerettigheder og strategiplanlægning sammen med myndigheder, INGO'er, NGO'er, CBO'er og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.


Birgitte har været med til at starte Ubumi og været tilknyttet siden 2013.

Ida Thyregod, kasserer

Ida er sekretariatleder, LEGO-fonden. Ida har arbejdet de sidste 15 år indenfor FN og internationale NGO'er, både lokalt og i deres hovedkontor. Ida har gennem sin karriere brændt for at hjælpe de mest udsatte mennesker.


Ida har boet og arbejdet i Storbrittanien, USA, Danmark, Spanien, Sverige, Mozambique og Venezuela.


Ida bor nu i Billund sammen med sin mand og tre drenge.

Søren Warthoe, bestyrelsesmedlem
Steven Jensen, bestyrelsesmedlem

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder med mange års erfaring fra arbejdet med sundhed, HIV/AIDS og menneskerettigheder. Steven startede for 20 år siden som fuldmægtig i Udenrigsministeriet i det daværende Kontor for det Sydlige Afrika og var derefter ansat i UNAIDS i en årrække med base i Geneve, hvor han blandt andet arbejdede med koordinering og strategiudvikling af nationale HIV/AIDS-indsatser, civilsamfundsinddragelse og FN-reform. Steven har også arbejdet en hel del med nationale menneskerettighedsinstitutioner og har desuden et større forfatterskab bag sig relateret til menneskerettigheder, sundhed, FN og internationalt diplomati, herunder bogen ”The Making of International Human Rights” (2016) samt som redaktør af antologierne ”Histories of Global Inequality: New Perspectives” (2019) og ”Social Rights and the Politics of Obligation in History” (2022).  

 

Steven har været medlem af Ubumi i mange år og er tiltrådt bestyrelsen i 2021.


Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge, gravide, mødre, psykisk syge og sårbare og endelig de alvorligt syge - men også på uddannelse og rehabilitering/reintegration.


Vi har brug for din hjælp. Støt os på mobile pay 42028. Tak!

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!