Bestyrelsen

Bestyrelsen

Mette Lund Sørensen, fungerende formand

Mettes uddannelsesmæssige baggrund er international udviklingsarbejde og naturresourcestyring med fokus på smålandbrug. Hun har arbejdet syv år som freelancer i Malawi, hvor hun arbejde for den danske ambassade, og som repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp. Hun har også arbejdet med Afrika-projekter for LO/FTF og for Danida in Denmark. Mette har arbejdet som seniorrådgiver for Folkekirkens Nødhjælp siden 2004, hvor hun fokuserede på metodeudvikling og kvalitetssikring indenfor landbrug. Udover at stå for teknisk assistance til lande i Afrika og Aasien har hun også arbejdet med retten til mad og Food security.


Mette siger om sit engagement i Ubumi: "Jeg sidder i Ubumis bestyrelse, fordi det er vigtigt for mig at arbejde for udsatte menneskers ret til et værdigt liv og sørge for, at de kommer til at kende deres rettigheder. Ubumi giver mulighed for at give de fængslede hurtig og livsnødvendig hjælp, ligesom man kan hjælpe dem med at forbedre deres liv både indenfor og udenfor fængslet. Ubumis arbejde gør det muligt at støtte aktivering af de fængslede - en gruppe af mennesker, der er særligt udsatte og derfor ofte bliver glemt - og herigennem sørge for en positiv udvikling for dem, både som individer men også for samfundet."

Ida Thyregod, kasserer

Ida er Head of Partnerships, Plan International

"De sidste 10 år har jeg arbejdet indenfor FN og internationale NGO'er, både lokalt og i deres hovedkontor. Gennem hele min karriere har jeg brændt for at hjælpe de mest udsatte mennesker. I øjeblikket står jeg i spidsen for Plan International, en børnerettighedsorganisation, som kæmper for lige muligheder for alle børn, ikke mindst pigerne.


Jeg har boet og arbejdet i Storbritanien, USA, Danmark, Spanien, Sverige, Mozambique og Venezuela.

Jeg bor nu i London sammen med min mand og tre drenge."

Mette Raffo, bestyrelsesmedlem

Mette er uddannet sygeplejerske og cand.cur. Mette har over 20 års erfaring fra det danske sundhedsvæsen indenfor områder som skadestue, kræftbehandling og intensivafdeling. Mette har særlig interesse i sårbehandling, medicin, ernæring, styrkelse af helbredet og prævention. Mette har stor erfaring i organisationers arbejde, vejledning og uddannelse af sygeplejersker.


Mette siger om sit engagement i Ubumi: "Jeg vil gerne bidrage med min sundhedsmæssige viden i Ubumis arbejde i Afrika. Det er vigigt, at også de mest udsatte får opmærksomhed, og det er netop Ubumis formål med deres arbejde. Jeg håber også, jeg kan bidrage med min faglige baggrund, både på det generelle plan såvel som i specifikke opgaver. For at forbedre de fængsledes helbred er Ubumis vigtigste indsats at forhindre unødvendige dødsfald og sygdomme gennem uddannelse og hjælp."

Birgitte Poulsen, bestyrelsesmedlem

Selvstændig indenfor udviklingsarbejde med 20 års erfaring med arbejde i udviklingslande i Afrika og Asien, med speciale i børnebeskyttelse, afskaffelse af børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel samt fortaler for uddannelse og ligeberettigelse. Birgitte har arbejdet meget med menneskerettigheder og strategiplanlægning sammen med myndigheder, INGO'er, NGO'er, CBO'er og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.


Birgitte har været med til at starte Ubumi og været tilknyttet siden 2013.

Steven Jensen, bestyrelsesmedlem

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder med mange års erfaring fra arbejdet med sundhed, HIV/AIDS og menneskerettigheder. Steven startede for 20 år siden som fuldmægtig i Udenrigsministeriet i det daværende Kontor for det Sydlige Afrika og var derefter ansat i UNAIDS i en årrække med base i Geneve, hvor han blandt andet arbejdede med koordinering og strategiudvikling af nationale HIV/AIDS-indsatser, civilsamfundsinddragelse og FN-reform. Steven har også arbejdet en hel del med nationale menneskerettighedsinstitutioner og har desuden et større forfatterskab bag sig relateret til menneskerettigheder, sundhed, FN og internationalt diplomati, herunder bogen ”The Making of International Human Rights” (2016) samt som redaktør af antologierne ”Histories of Global Inequality: New Perspectives” (2019) og ”Social Rights and the Politics of Obligation in History” (2022).  

 

Steven har været medlem af Ubumi i mange år og er tiltrådt bestyrelsen i 2021.


Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!