Jobs

Studentermedhjælper søges

Spændende deltidsstilling - Vær med til at gøre en forskel for Zambias fængsler


Om Ubumi Prisons Initiative

Ubumi arbejder i og udenfor Zambias fængsler med især sundhedsrettigheder, men også uddannelse og reintegration/rehabilitering. Vi fokuserer på indsatte generelt, dog med et særligt fokus på de mest udsatte, nemlig små børn, der er i fængsel med mor, gravide, unge i alderen 12-18 år og alvorligt syge voksne. Vi arbejder meget engageret og praktisk med menneskerettighederne, og vi er stærkt optaget af, at gøre konkret forskel for konkrete mennesker. Ubumi arbejder med en lang række lokale partnere i Zambia og har også en lokalbaseret Ubumi i Zambia.

Ubumi har tidligere været stort set 100% fondsfinansieret, men er nu overgået til primært offentlige midler og vores nye studentermedhjælp skal indgå i det teams af professionelle ildsjæle, som administrerer bevillingerne. Vi brænder for at gøre en forskel og for fagligheden i arbejdet inden for de givne rammer.


Om jobbet

Du får mange og varierede opgaver – også afhængigt af din profil. Vi ønsker os en ny kollega, som læser bachelor eller på kandidatdelen, indenfor sundheds- eller samfundsvidenskaberne eller relevante humanistiske uddannelser (f.eks. human ernæring, public health, antropologi, sociologi, psykologi, public administration, internationale udviklingsstudier).

Opgaverne vil være mangeartede, og du vil få mulighed for at få indflydelse på dine opgaver. Det vil være en fordel, hvis du kan byde ind på nogle af nedenstående opgaver:

 • Medlemsregistrering og -service
 • Fundraising til mindre fonde og offentlige puljer
 • Projektadministration/lettere regnskab
 • Kommunikation: SoMe, hjemmeside (billeder, videoer og indhold), nyhedsbreve


Det vil være et krav, at du sidder på vores kontor i Birkerød 2 gange om ugen (10-15 timer om ugen).

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med det lille Ubumi team i Danmark og organisationen i Zambia, samt de andre lokalpartnere. Vi er en lille organisation, som hjælper hinanden på kryds og tværs. Ingen opgave er for lille eller for stor. 


Om dig

 • Du har en faglighed som matcher (nogle af) opgaverne ovenfor (studerende på relevant sundhedsfaglige, samfundsfaglige eller humanistiske uddannelser)
 • Du læser noget indenfor det samfundsfaglige felt eller er på vej til det
 • Du er særdeles selvstændig og god til at samarbejde
 • Du er kvalitetsbevidst og interesseret i faglig udvikling
 • Du taler og skriver godt og flydende på engelsk og dansk


Vi kan tilbyde:

 • Et godt samarbejdsmiljø
 • Oplæring
 • Indblik i en civilsamfundsorganisations arbejde, hvor du vil komme helt ind i maskinrummet og tæt på beslutningsprocesserne
 • Et vanvittig spændende formål fuld af kompleksitet og mening


Ansøgning og arbejdsbetingelser

Du ansættes i første omgang for en periode på 6 måneder til en timeløn på 121 kr. + pension med mulighed for forlængelse.

Ansøgning, CV, udskrift af karakterer fra universitetet og eventuelle referencer sendes til ubumi@ubumi.dk inden 5. september 2023 kl. 12.

 

Praktikmulighed for universitetsstuderende


Gør en forskel for børn og sårbare grupper i Zambias fængsler som praktikant ved Ubumi i Birkerød


Om Ubumi

Ubumi er en mindre NGO, som arbejder med sundhed og uddannelse i Zambias fængsler. Vi arbejder med små børn i alderen 0-4 år, som er med mor i fængsel, samt med unge i alderen 12-18 år, og endelig voksne fanger, hvor vi fokuserer på sundhed blandt de alvorligt somatisk syge og psykisk syge. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor vi forstår sundhed som både psykisk, fysisk og socialt – men også som relateret til fattigdom og vilkårene for fængsling. Det er nemlig med livet som indsats at komme i fængsel i Zambia. Mange bliver syge, og nogle dør af at være i fængsel. Læs mere på www.ubumi.dk.

Ubumi har kontor i Birkerød nær Birkerød station. Du vil komme til at sidde på kontoret i Birkerød. Her er vi 3, og vi har også 3 på Zambias kontor, og dertil kommer et antal frivillige. Vi er en organisation af ildsjæle, som brænder for vores arbejde og hver dag kæmper for at gøre en forskel.


Om opgaverne

Vi leder efter en eller to praktikanter som kan arbejde 3 dage om ugen, ca. 25 timer fra august 2019 – januar 2020. Dine opgaver vil komme lidt an på dine kompetencer og interesser, men du vil kunne komme til at arbejde med bl.a.:


 • Medlemsrekruttering, herunder at organisere Ubumis deltagelse ved forskellige events, hvor du også vil være involveret i selve eventet (dele brochurer ud, sælge kage eller hvad det nu er), organisere sponsorgaver til uddeling til nye medlemmer (som melder sig ind ved eventet) og lign.
 • Fundraising – lær at skrive projektansøgninger, skab database over mulige fonde, identificer firmaer, som kunne have interesse for at støtte vores arbejde
 • Kommunikation – Hjælp med vores hjemmeside og sociale medier. Lav f.eks. små film, som kan lægges på hjemmesiden og på en youtube-kanal, skriv historier. Vi har også et muligt projekt fra november 2020, som handler om empowerment (og oplysning til offentligheden) gennem digtskrivning af både danske indsatte, zambiske indsatte og andre sårbare grupper i Kenya og Ghana


Hvis du har lyst, er det muligt, at du som en del af praktikken kan komme en tur til Zambia for at se vores arbejde. Alle rejseomkostninger skal du dog selv dække, men du vil kunne bo gratis på vores kontor i Lusaka (som er et almindeligt hus), de dage vi er i Lusaka.


Krav til dig

 • Minimum på overbygningen af dit studie
 • Kommunikations-, internationale udviklingsstudier, journaliststuderende el andet relevant
 • Selvstændighed og evne til at tage ansvar: Vi vil støtte dig med at komme i gang så meget som muligt, men vi er en travl organisation, så det er vigtigt, at du har drive og kan mange ting selv
 • Indsigt i og stor interesse i udviklingsarbejde, og gerne Afrikaerfaring
 • Stærke sproglige og skriftlige danskkundskaber, og også meget gerne flydende engelsk
 • Velforberedt inden du kontakter os (læs årsrapport, hjemmeside mv)


Kontakt os


Vil du høre mere, så kontakt stifter og direktør Anne Egelund på ae@ubumi.dk / tlf 29350136

Praktikmulighed for dimitender og ledige


Gør en forskel for børn og sårbare grupper i Zambias fængsler som praktikant ved Ubumi i Birkerød


Om Ubumi

Ubumi er en mindre NGO, som arbejder med sundhed og uddannelse i Zambias fængsler. Vi arbejder med små børn i alderen 0-4 år, som er med mor i fængsel, samt med unge i alderen 12-18 år, og endelig voksne fanger, hvor vi fokuserer på sundhed blandt de alvorligt somatisk syge og psykisk syge. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor vi forstår sundhed som både psykisk, fysisk og socialt – men også som relateret til fattigdom og vilkårene for fængsling. Det er nemlig med livet som indsats at komme i fængsel i Zambia. Mange bliver syge, og nogle dør af at være i fængsel. Læs mere på www.ubumi.dk.

Ubumi har kontor i Birkerød nær Birkerød station. Du vil komme til at sidde på kontoret i Birkerød. Her er vi 3, og vi har også 3 på Zambias kontor, og dertil kommer et antal frivillige. Vi er en organisation af ildsjæle, som brænder for vores arbejde og hver dag kæmper for at gøre en forskel.


Om opgaverne

Et praktik forløb hvis du er medlem af en A-kasse, strækker sig typisk over 4-8 uger.


Dine opgaver vil komme lidt an på dine kompetencer og interesser, men du vil kunne komme til at arbejde med bl.a.:


 • Medlemsrekruttering, herunder at organisere Ubumis deltagelse ved forskellige events, hvor du også vil være involveret i selve eventet (dele brochurer ud, sælge kage eller hvad det nu er), organisere sponsorgaver til uddeling til nye medlemmer (som melder sig ind ved eventet) og lign.
 • Fundraising – lær at skrive projektansøgninger, skab database over mulige fonde, identificer firmaer, som kunne have interesse for at støtte vores arbejde
 • Kommunikation – Hjælp med vores hjemmeside og sociale medier. Lav f.eks. små film, som kan lægges på hjemmesiden og på en youtube-kanal, skriv historier. Vi har også et muligt projekt fra november 2020, som handler om empowerment (og oplysning til offentligheden) gennem digtskrivning af både danske indsatte, zambiske indsatte og andre sårbare grupper i Kenya og Ghana


Krav til dig


Stor motivation for at arbejde en periode i en lille NGO

Relevant faglig baggrund, helst akademiker

Selvstændig og ansvarsbevidst

Indsigt i og interesse for udviklingsarbejde

Stærke skriftlige kundskaber - gerne på både dansk og engelsk

Velforberedt inden du kontakter os (læs årsrapport, hjemmeside mv)


Kontakt os


Vil du høre mere, så kontakt stifter og direktør Anne Egelund på ae@ubumi.dk / tlf 29350136

Stillinger i Zambia slås op på vores engelske hjemmeside www.ubumi.net

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!