Læs om Zambias fængsler
Zambian prisons are no worse than the average Sub Saharan African prison. In fact in some ways better, levels of torture being quite low. The current command of Zambia Correctional Service is known to be modern and supportive of outside help.


Livet i Zambias fængsler


De afrikanske fængsler præges af snavsede og overfyldte miljøer, hvor adgang til retssystemet og sundhedstjenester er dårlig. Fanger er typisk dømt for fattigdomsrelateret småkriminalitet, men de risikerer et liv i fængsel i årevis. Retssystemet er ineffektivt og korrupt. Varetægtsfængslede risikerer at vente år på en dom, og de kan i princippet frikendes, når sagen endelig når til retten. Menneskerettighedskrænkelser er almindelige. Politiets tortur for at opnå tilståelser er veldokumenteret. Desuden er domme ofte tilfældige og hårde. Derudover er fanger ofte ofre for stigmatisering og diskrimination.


Livet i fængslet er psykologisk, socialt og økonomisk destruktivt, fordi indsatte ofte bruger lang tid i fængsel og befinder sig væk fra familie, arbejde og det almindelige samfund. Dårlig hygiejne og mangel på mad forårsager store sundhedsmæssige problemer. Overbelægningen i zambiske fængsler betyder, at fanger skal sove siddende eller tæt op ad hinanden, hoved til fod. Til tider tilbringer de natten stående. Det resulterer i fysiske lidelser og højt stressniveau samt et optimalt miljø for smitsomme infektioner. En celle på 40 m2 kan have 145 eller flere indsatte, låst inde fra kl. 16-17 til kl. 7-8 dagen efter. Udbredelsen af HIV/AIDS, tuberkulose og underernæring er alarmerende. Behovet for grundlæggende fødevarehjælp er akut for alle, men især for de syge. Psykologisk sårbarhed og alvorlige psykiske problemer er almindelige i fængslerne.



Børnene i fængslerne


Nogle af de indsattes børn i alderen 0-4 år er i fængsel med deres mødre, som enten er dømt eller afventer rettergang. Der er i øjeblikket omkring 70 børn i de zambiske fængsler. Børnene får ikke tilstrækkelig nærende mad til at give en sund udvikling. Der er mangel på omsorg og stimulering, hvilket forhindrer dem i at udvikle sig som normalt. Det er afgørende at tage vare på børnenes situation, da de første år i et barns liv har så stor betydning for barnets liv på længere sigt.


Der er også børn i alderen 12-18, som er i fængsel. De er særligt sårbare for overgreb i fængslet og mange har en svær fortid med svigt i bagagen. Det er særligt vigtigt at skaden ved fængsling minimeres mest muligt for disse sårbare unge. De har brug for støtte i form af mad, beskyttelse, sundhed, adgang til retssystemet, generel trivsel og udvikling.



Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!