Projekter i Danmark

Projekter i Danmark

Ubumis arbejde i Danmark

IMG_5630_Vejlby Vest
IMG_5649_Vejlby Vest
IMG_5632_Vejlby Vest
IMG_5650_Vejlby Vest

Engagementsprojektet i Århus: Money, flexing and girls


Ubumi har sammen med organisationen 100% for Børnene et ønske om at engagere unge århusianere i udviklingsarbejde og FN’s Verdensmål. Med udgangspunkt i en række kreative produkter skabt af unge i Zambia, Ghana og Kenya skal deltagerne i workshopforløbet lave rim og tekster over temaerne ‘At være på kanten af samfundet’, ‘Stigmatisering og diskrimination’ og ‘At mangle en stemme’.


Temaerne er udvalgt på baggrund af de både lokale og globale problemstillinger, som vi og 100% for Børnene arbejder med. Det drejer sig for eksempel om fattigdom, krænkelse af menneskerettigheder, høj arbejdsløshed blandt unge og dårlige uddannelsesmuligheder, som alt sammen relaterer sig til flere af FN’s Verdensmål.


Til workshopforløbet har vi hentet inspiration fra de musik workshops, som Ubumi har afholdt for unge fængslede i Zambia i samarbejde med kendte zambiske musikere. Med sange om frihed, stigma, drømme og vilkår i fængslerne har de unge fået mulighed for at udtrykke sig, få deres stemme hørt og fået ny tro på fremtiden.


I løbet af seks uger vil de unge i Århus få kendskab til konkrete rap-værktøjer som rim og flow, og også lære at inddrage poetry slam og storytelling som en kreativ måde at udtrykke sig selv på. Her kommer Rapolitics ind med deres kyndige coaches og storytellers.


Workshopforløbet kommer til at involvere mellem 50 og 60 unge drenge og piger i alderen 13-20 år fra tre udvalgte boligområder i Århus. Den første del af forløbet er allerede skudt i gang i Vejlby Vest. Projektet involverer også boligsociale medarbejdere. Vores håb er, at workshopforløbet munder ud i, at deltagerne kan optræde med deres produktioner til et event, som vil være åbent for alle de øvrige beboere i området.


Projektet er finansieret af Engagementspuljen under CISU – Civilsamfund i Udvikling.

Digitalt uddannelsesmateriale til folkeskolen


Engagerende digitalt uddannelsesmateriale til folkeskolens ældste klasser ude nu. Her kan eleverne med udgangspunkt i Verdensmålene lære bl.a. om tre unge, som har været i fængsel i Zambia, samt lære om Zambia, om retssystemet og forskellige civilsamfundsorganisationers arbejde. Uddannelsesmaterialet stimulerer spændende diskussioner om fattigdom, ulighed, sundhed, retssystemer og kønsroller.


Det digitale uddannelsesmateriale er rettet mod 8.-10. klasse og publiceres via forlaget Alinea og på www.teenagerbagtremmer.dk. Ønsker du lærervejledningen tilsendt, skriv da til ubumi@ubumi.dk. Se teaseren her:


Teenager Bag Tremmer - digitalt uddannelsesmateriale til folkeskolens ældste klasser:

Dette uddannelsesmateriale er produceret med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet og den Europæiske Union. Ubumi Prisons Initiative er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde Udenrigsministeriet eller EU’s holdning.

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder -også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!