Projekter i Zambia

Projekter i Zambia

Ubumi fokuserer på at forbedre sundheden for alle indsatte og især de særligt udsatte

 

Ubumi Prisons Initiative arbejder med at hjælpe børn, unge, gravide, mødre og alvorligt syge i Zambias fængsler. Fængslerne er karakteriseret ved massive problemer i form af ekstrem overbelægning, manglende hygiejne og dårlig ernæring. I visse fængsler er overbelægningen op til 600% af kapaciteten.


Dette medfører massive sundhedsproblemer. Bl.a. er tuberkulose og fejlernæring, samt psykiske sygdomme som depression, angst og stress udbredt. HIV/AIDS er også et stort problem med en gennemsnitsforekomst på 22-27%. Ca 30% af de indsatte afventer dom – noget, som kan tage helt op til 10 år, hvis ikke de har penge eller indflydelse til at føre deres sag. 80% af kriminaliteten i Zambia er fattigdomsrelateret. Det betyder, at de fleste indsatte er fængslet for småkriminalitet.


Ubumi arbejder tæt sammen med frivillige indsatte og fængselspersonalet. Vi finder måder hvorpå de indsatte selv kan tage ansvar for projekterne. Vores fremgangsmåde er at identificere og anvende de ressourcer, der allerede eksisterer i fængslerne, både de rent fysiske såvel som menneskelige. De indsatte bidrager selv i høj grad i projekterne, og er således ikke blot passive modtagere. De frivillige gør en stor indsats hver eneste dag for at forbedre forholdene for de andre indsatte, børn, og unge.

Ubumi arbejder i 10 fængsler


4 fængsler i Lusaka (Kamwala Remand, Lusaka Central Male, Lusaka Central Female, Chainama East Correctional Hospital)


3 fængsler i Kabwe (Mukobeko Maximum Security Male, Kabwe Medium Security, Kabwe Female)


1 i Livingstone (Katombora Reformatory School)


2 i Chipata (Chipata Male og Chipata Female)

Børneprojektet


I fængslerne er der børn op til 4 år gamle. De er der sammen med deres fængslede mødre, og de har brug for hjælp. Børnene lider, fordi fængslerne ikke tager hensyn til deres behov. Den eneste mad de får, er hvad den enkelte fængselschef tillader. Som regel bliver mødrene nødt til at dele deres egen (utilstrækkelige) ration med børnene for, at de overhovedet kan få noget at spise.


Dertil kommer, at de vokser de op i et stressende miljø, hvor der er få muligheder for leg og normal udvikling. Vores projekt forsøger at ændre på dette:


Børnene har behov for ekstra mad, tøj, sæbe og andre helt basale fornødenheder, for at kunne udvikle sig normalt. Vi formidler derfor en pakke med mad og de mest nødvendige fornødenheder hver måned. Gravide kvinder bliver ligeledes hjulpet gennem deres graviditet med mad og tøj til deres nyfødte. Dette får de i alle de fire fængsler, som vi støtter - Mukobeko, Chipata, Kamfinsa og Lusaka.


Vi har lavet legehuse eller legehjørner for børnene, hvor de kan lege og lære, og hvor kvinderne også får mulighed for uddannelse.

De unge


Projektet for de unge i fængslerne drejer sig om ernæring og fornuftige daglige rutiner. De unge i zambiske fængsler er 12 - 18 år gamle, men nogle er endnu yngre. Mange afventer retsag og enten dom eller frifindelse, mens andre venter på at blive flyttet til egentlige ungdomsinstitutioner. Endelig er der 125 unge i Katombora Reformatory School i Livingstone.


Hvert enkelt fængsel varierer lidt mht. Ubumis aktiviteter, men overordnet arbejder vi med fængslets ansatte for at sikre positive og ansvarlige voksne til at tage sig af de unge, ligesom vi sikrer de unge får ernæringstilskud og muligheden for at modtage undervisning, sport eller aktiviteter i løbet af dagen. Dette er nødvendigt for at modvirke den stress, som indespærrede unge udsættes for.


Vi har gennem et halvt års tid arbejdet sammen med en dansk fodboldtræner, for at kunne udvikle en grundlæggende plan for sportsaktiviter i fængslerne. Buster Kirchner arbejdede sammen med os fra december 2017 til juni 2018 i Zambia, hvor han indførte aktiviteter og træningsplaner for de unge i fængslerne. Vi har netop præsenteret en håndbog til inspiration for fængsler i og udenfor Zambia. Aktiviteterne vil fortsætte takket være de frivilllige blandt de indsatte og fængselspersonalet.

Projektet for de alvorligt syge


Fængsler er udsatte steder, også når det kommer til sygdomsudbrud såsom diarré, tuberkulose, HIV/AIDS og hudsygdomme. En væsentlig årsag til at dårlig ernæring er skyld i dødsfald er, at AIDS-patienter ikke kan optage deres medicin, hvis madens ernæringsværdi er for dårlig. Indimellem udbryder også alvorlige epidemier som dysenteri.


Projektet består af flere dele:

 • Beskyttelse mod smitsomme sygdomme gennem rent drikkevand og forbedret hygiejne
 • Behandling og pleje af de alvorlligt syge, foretaget af frivillige indsatte og under opsyn af fængslets sygeplejere
 • Forbedring af ernæringen gennem køkkenhave- kyllinge- og fiskedamprojekter
 • Uddeling af de mest basale nødvedigheder


Projektet for de alvorligt syge består af et hold på ca. 15 frivillige plejere blandt de indsatte, 1-2 frivillige kokke, 2-4 frivillige til at stå for klorin-beholdere og 4-5 frivillige gartnere i hvert fængsel. Plejerne er oplært i hygiejne, pleje, ernæring og de hyppigst forekomne sygdomme i fængsler. Holdet er ledet af en indsat, med titlen Ubumi Inmate Coordinator, som arbejder tæt sammen med fængslets sygeplejere for at kunne give den bedst mulige pleje.


De frivillige plejere står for pleje af patienterne - de sikrer, at patienterne tager deres medicin, de vasker tøj, bader og mader patienterne. Ubumi leverer protein, sæbe etc. Vi har fået lavet en plan for hvordan vi skal få stoppet diarré-udbrud, før det koster menneskeliv. Hygiejneindsatsen når ud til ca 7.700 indsatte ud af totalt 21.000 i de Zambiske fængsler. Projektet for de alvorligt syge er udbredt til 5 fængsler, hvorved vi hjælper 557 syge i 2017.


Projektet har givet gode resultater, især i forbedret ernæring og en signifikant reduktion af dødsfald.

Køkkenhaver sikrer sundere kost


Ubumi opretter køkkenhaver i fængslerne, når det er muligt. Her arbejder frivillige fanger med at dyrke grøntsager, såsom gulerødder, løg, kål og tomater. Hver dag går de ud i marken og arbejder hårdt og længe for at sikre, at de mest sårbare fanger; mødre, gravide, børn, unge og alvorligt syge indsatte får grøntsager. Som regel lykkes det at producere så 50-75 mennesker kan få grønt 3 gange om ugen.


Grøntsagerne betyder alt i et miljø, hvor maden består af en kop ris til morgenmad og en slags majsgrød med dåsebønner til frokost/aftensmad. De indsatte får kun mad to gange dagligt. Grøntsagerne sikrer, at kosten bliver lidt sundere. Herudover køber Ubumi så – ved hjælp af medlemmers støtte – mad (især proteinkilder), hygiejnematerialer og medicin. Lige nu arbejder mere end 100 frivillige i Zambias fængsler for at hjælpe de mest udsatte fanger. Der er dem, som arbejder i haverne, men der er også dem, som agerer ’legetanter’ for børn i alderen 0-4 år, som er med mor i fængsel. Der er også dem, som laver mad til de unge i alderen 10-19, samt dem, som hjælper med sygepleje og rengøring til gavn for de alvorligt syge. Køkkenhaverne er en stor del af vores projekters succes. F.eks. er det mellem 2012 til 2019 lykkedes at nedbringe antallet af dødsfald med 90%.


En køkkenhave, som giver mad ca. 3 gange ugentligt til 50-75 mennesker, koster i direkte omkostninger til såsæd, udstyr, gødning osv. 600 kr. om måneden.


Støt køkkenhaverne her

Uddannelse og reintegration


IT-kendskab er skolefag i Zambia. En resourcestærk indsat fik stablet et IT-rum på benene før Ubumi startede sit arbejde i fængslet i Mukobeko. Det manglede nyere printere og computere, da de eksisterende var slidt op. Siden 2012 har Ubumi støttet IT-rummet med stor success. De indsatte lærer herigennem computere at kende i praksis og ikke blot gennem en bog. Computerne er meget populære og der er altid en lang liste af indsatte, der ønsker at lære mere. Ubumi har nu to velfungerende IT-rum - et i fængslet i Mukobeko og et i Chipata.


Et større biblioteksprojekt vil over de næste år betyde at vi etablerer/opdaterer fængselsbiblioteker i alle 'vores' 12 fængsler med tusindvis af bøger indenfor både de faglitterære og skønlitterære område. Vi etablerer også bogklubber, hvor de indsatte i fælleskab kan læse, lære og reflektere sammen. I december 2018 havde vi udstyret 7 biblioteker med bøger - med flere på vej.


Undervisning hjælper med integrationen tilbage i samfundet, når de indsatte bliver løsladt. Det er utroligt vigtigt for den enkelte og samfundet i almindelighed at de indsatte løslades med egenskaber, der hjælper dem med ikke at falde tilbage i fattigdomsrelateret kriminalitet.

Indsatte går forrest


Indsatte går forrest, når det kommer til at gøre hverdagen. Der er ingen tvivl om, at fængsling er utroligt hårdt, og man må kæmpe blot for at overleve. Men indsatte er langt fra blot passive modtagere af hjælp udefra. De tager ansvar for andre på mange måder.


Ikke desto mindre vises der omsorg på mange måder. Det kan være indsatte, der deler deres små portioner med andre; indsatte, der hjælper de mest udsatte fanger på hver deres måde.


Dette er ikke den eneste måde, hvor de indsatte arbejder aktivt på at forbedre hverdagen for deres medfanger. Skoler er drevet af indsatte, der fungerer som lærere. I vores projekt for de alvorligt syge arbejder indsatte frivilligt som koordinatorer, gartnere, kokke og plejere. I kvindeafdelingerne arbejder der frivillige indsatte med de små børn. Blandt de store drenge i mandeafdelingerne, er der også frivillige ansatte, som underviser drengene.

Psykisk syge


Mennesker med psykiske sygdom er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Det er de over hele verdenen, men i fattige lande, er det psykriatiske system ofte så ringe, at psykisk syge bliver voldsomt udsatte - pga af en underbehandlet psykisk sygdom, stigma og/eller udstødelse. På samme tid er indsatte i fænglser i særlig risiko for at udvikle psykiske problemer på grund af selve fængslingen. Fængsling er ødelæggende, ikke blot psykisk, men også fysisk og socialt. Der er mange ting i et fængsel, der psykisk påvirker én negativt såsom overbelægning, forskellige form for vold, ufrivillig isolation eller bare begrænset privatliv, mangel på meningsfulde aktiviteter, savn af familie og usikkerhed om nutiden og fremtiden.


I Zambia vil folk med visse psykiske diagnoser (skizonfreni) blive sendt til egentlige psykiatriske hospitaler, men mange kommer ikke videre end til fængslet, hvor de venter i lang tid på at blive sendt til disse hospitaler. Det betyder, at der i fængslerne er mange indsatte, der ret beset hører hjemme på et psykiatrisk hospital, men ikke kommer videre.


Ubumi arbejder med en undersøgelse af området, og med undervisning af indsatte og sundhedsansatte - samt direkte behandling af psykisk syge.

Nationalt samarbejde, partnerskab og kapacitetsopbygning


Ubumi er med i Prisons Health Advisory Committee, et landsdækkende koordineringsudvalg, under ledelse af Zambias fængselsvæsen. Dette udvalg mødes (i princippet) hver måned, hvor man diskuterer sager, deler erfaring og forbedrer indsatsen. Ubumi bidrager til fastlæggelse af den årlige arbejdsplan. Ubumi deltager også i udvalgets årlige konferencer, hvor vi arbejder aktivt for at forbedre samarbejdet, gennemskueligheden og koordinering af arbejdet mellem de forskellige institutioner, såsom offentlige myndigheder, partnerorganisationer og Zambias fængselsvæsen.


Ubumi arbejder også tæt med partnerorganisationer og andre, som vil skabe bedre samarbejde og koordination på tværs.

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder -også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!

Ubumi-modellen


Ubumis arbejde er baseret på nogle grundlæggende principper:


 • De indsatte støttes til at tage ansvar gennem projektledelse - frivillige blandt de indsatte igangsætter og leder projekterne, støttet af fængslets sundhedspersonale, partner NGO'er, Ubumi og fængslets ledelse
 • Frivillighed
 • Udddannelse af de indsatte - alle frivillige modtager grundlæggende undervisning og træning indenfor landbrug, patientpleje, madlavning o.lign.
 • Støtte de fængselsansatte med at forbedre sundheden gennem samarbejde og kapacitetsopbygning
 • Hjælp til selvhjælp - køkkenhaver, kyllinger og fiskedamme åbner mulighed for vedvarende fødevareforsyning


Fordele ved Ubumi-modellen


 • Forbedret sundhed og forhold for de syge, børnene og andre udsatte grupper i særdeleshed, men også for de øvrige fanger i fængslet
 • Øget kapacitet for forandring og forbedring: Mere kompetente og engagerede ansatte og indsatte
 • En forbedring af det psykiske helbred: En følelse af at man betyder noget og bidrager positivt til andre menneskers liv - både for sine medfanger og fængslets personale