Nyheder 2016

Maj 2016


Millionindsprøjtning til dansk sundhedsarbejde i Zambia

Uskyldigt dømte, indsatte uden rettergang, børn af indsatte og andre fængslede i Zambia kan glæde sig over fondsdonation på 7,4 millioner til arbejdet for deres sundhed og rettigheder.

En dom for en stjålen mobiltelefon eller et måltid mad kan i praksis blive en dødsdom i et af Zambias overfyldte fængsler. Et ineffektivt og korrupt justitssystem betyder, at mange dømmes uskyldigt, får ekstremt hårde domme eller fængsles uden rettergang. Og da forholdene i zambiske fængsler er desperate, kan en banal fattigdomsforbrydelse blive fatal.

Ekstrem overbelægning, uhygiejniske forhold, sygdom og ernæringsfattig mad betyder, at de indsatte lever under umenneskelige forhold. Dødeligheden er tårnhøj, og risikoen for livstruende sygdomme ligeså. 27% af de indsatte er smittet med HIV. Det er mere end dobbelt så mange som i gennemsnitsbefolkningen.

Anne Egelund er direktør i den danske NGO Ubumi Prisons Initiative, som siden 2006 har arbejdet for bedre sundhed og menneskerettigheder i zambiske fængsler:

”Forholdene i fængslerne kan karakteriseres som en humanitær katastrofe. Der er international bevågenhed på området, men alt for ofte omsættes opmærksomheden ikke til konkrete aktiviteter og forbedringer,” forklarer hun.

 

Fond: Det er de mest udsatte og sårbare, vi skal støtte

Men i en tid hvor dansk udviklingsbistand ellers beskæres voldsomt, og sundhed formodentlig nedprioriteres i den nye udviklingsstrategi, modtager Ubumi nu fra privat side 7,4 mio. kr. over tre år til sit arbejde med sundhed og menneskerettigheder i zambiske fængsler. Donationen kommer fra Det Obelske Familiefond, som udover danske formål også giver international støtte til særligt udsatte grupper.

 

”Indsatte i zambiske fængsler hører til de mest udsatte og sårbare, man kan tænke sig. Mange sidder uskyldig dømt eller venter på overhovedet at komme for en dommer. Men det er bare ikke en særlig folkelig sag, fordi det kan være svært at kommunikere, hvorfor man dog skal hjælpe folk, der sidder i fængsel. Det er lettere at samle penge ind til sultne børn eller katastrofeområder.

Derfor har vi som fond en særlig mulighed for at gøre en forskel netop her, hvor der ellers ikke ville kunne rejses midler. Ubumi har vist fantastiske resultater igennem en årrække, og vi er glade for med denne donation at have givet dem sikker økonomisk grund under fødderne i de næste tre år,” siger kommunikationschef i Det Obelske Familiefond, Sune Gylling Æbelø.


Børn er prisgivet i fængslerne

Ubumi har et særligt program for indsatte med små børn i alderen 0-4 år, hvor fokus er på sundhed, ernæring og trivsel. Børnene er prisgivet i fængslerne, hvis der ikke er andre, der kan tage sig af dem. Mødrene må blandt andet give børnene af deres egen mad, da der ikke er beregnet særskilte rationer til dem.

”Vi sørger for, at børnene får madtilskud for at bidrage til deres udvikling. De første år er afgørende i børns udvikling. Derudover arbejder vi på at skabe et bedre socialt miljø for børnene, f.eks. med fokus på leg. Vi vil gerne bidrage til, at børnene får så normal en opvækst som muligt,” siger Anne Egelund.

I det kronisk underbemidlede fængselsmiljø, hvor der – ud over børnene - er mange meget alvorligt syge fanger, men langt fra tilstrækkeligt personale, skaber Ubumi dagligt forandring.

”I stedet for at forvente, at det underbemandede personale kan tage sig af sygepleje, bruger vi dem kun som supervisere. Vi arbejder i stedet med de indsatte, der gerne vil hjælpe andre. De indsatte arbejder frivilligt i teams, hvor de har forskellige roller, som kokke, sygeplejere, gartnere og rengøringsmedhjælpere,” forklarer Anne Egelund.

Ubumi sørger i samarbejde med fængslet for grøntsager, proteintilskud og diverse sygeplejeartikler hver måned. En forbedret ernæringsstilstand er afgørende i et miljø, hvor mad er nødvendigt for at optage HIV/AIDS-medicinen, og fejlernæring kan medføre handikap og død. Ubumis projekter redder liv og forbedrer sundheden.


Fra frivillighed til professionalisme

De nye midler fra Det Obelske Familiefond vil gå til at udvide arbejdet markant i form af udvidelse af projekterne for børn og de syge til flere fængsler med mere mad, mere uddannelse og bedre koordination af civilsamfundets organisationer. Herudover sikrer donationen mulighed for at kortlægge den mentale sundhed i fængslerne.

 

Derudover bliver der råd til at etablere et sekretariat i Danmark med en sekretariatschef og to ansatte i Zambia.

 

”Der er tale om et helt afgørende løft. Vi går fra i mange år at have arbejdet frivilligt til nu at have jobsikkerhed i mindst 3 år og mulighed for at arbejde intenst og hver dag med det, vi brænder for. Det er meget stort, og vi er det Obelske Familiefond dybt taknemmelige for den tillid og æresbevisning, det er at blive udvalgt,” siger Anne Egelund.

 

Ubumi vil dog også fremover fortrinsvist være drevet af frivillighed, som er et grundprincip i hele Ubumis arbejdsmetode.

 

https://globalnyt.dk/content/millioner-til-alvorligt-syge-og-boern-i-zambias-faengsler

Marts 2016


Formand Anne Egelund er på P1 - Afrikanske Stemmer tirsdag d. 15/3 kl. 13.02 - en halv time live efter nyhederne.

Hun fortæller om fængsler i Zambia og om Ubumi's arbejde. Lyt med på


http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/afrikanske-stemmer-21#!/

Februar 2016


Update på projekterne i Mukobeko Maximum Security Prison

Projektet i Mukobeko er jo et fantastisk projekt, fordi det er de indsatte selv som kører det. De frivillige plejere sørger for, at de allermest syge fanger får mad, omsorg og medicin. De vasker tøj og patienter. De henter vand og laver mad. De får intet for det. De gør det, fordi de gerne vil hjælpe andre mennesker.

Vi fik for nylig næsten 200.000 kr fra CISU (DANIDA) og sammen med vores faste støttergivere, herunder private medlemmer og Bistrup Kirke har vi været i stand til markant at øge antallet af patienter vi kan optage i vores projekt.  Vi har sat 30 patienter i behandling for beriberi (fejlernæringssygdom), vi har øget mængden af mad, vi kan give tre gange så meget mad, og ikke mindst starter vores kurser for de frivillige indsatte i næste uge. Her bliver de undervist i HIV/AIDS, TB, ernæring, menneskerettigheder, omsorg og pleje, inkl egenomsorg.

Vi glæder os helt vildt. Vi glæder os til at kunne give de frivillige den påskønnelse det er at de får et kursus (med god frokost til - det er de små ting, der betyder noget), samtidig med at det vil gøre en helt afgørende forskel for kvaliteten af den pleje de udfører.


Tak til jer, som støtter os.

Januar 2016

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

UBUMI PRISONS INITIATIVE

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. januar 2016

 

R E F E R A T

 

1. 4 medlemmer var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling.

2. Anne Egelund blev valg som mødedirigent

3. Jette Egelund blev valgt som referent

4. Bestyrelsens forslag om ændringer af § 1 og 13.2 til UPIs vedtægter, såUPI kan leve op til betingelserne i bekendtgørelsen vedr. ligningslovens § 8A  (ændringer i fed tekst) blev vedtaget. Herefter ser disse paragraffer ud som følger:

§ 1 Foreningens navn er Ubumi Prisons Initiative. Foreningen er stiftet den 28. september 2013 som en privat, almennyttigt, non profit forening uden partipolitisk eller religiøs tilknytning. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn, Danmark, for tiden Rudersdal Kommune. Bestyrelsen kan beslutte at flytte foreningens hjemsted.

§ 13.2. Ved opløsning af foreningen skal formuen anvendes til aktiviteter inden for foreningens formål.  Bestyrelsen fordeler foreningens formue mellem andre danske/EU/EØS organisationer, der varetager samme formål som UPI. I det omfang UPIs formue skal anvendes til særlige formål, skal disse bånd respekteres af de organisationer, der modtager pengene.

Bestyrelsens forslag om ændring af kontingentet blev vedtaget:

Enkeltpersoner/ hustand 150 kr

Pensionister/hustand: 75 kr.

5. Cæcilie Jensen blev valgt som suppleant

 

 

Eventuelt

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!