Nyheder 2018

August 2018


Buster og børnene

Ubumi har haft den store glæde at have Buster Emil Kirchner som frivillig i seks måneder i 2018.

Vi har ca 500 unge i de zambiske fængsler i alderen 12-18 år. Det er nogle meget forskellige unge, men fælles for dem er, at de er kommet i problemer. Det kan være alt fra en stjålen høne til noget så alvorligt som mord. De er meget sårbare i fængslerne. Unge mennesker er mere sårbare end voksne, og de er også endnu mere sårbare overfor mobning og vold, end de voksne indsatte er.


Vi rekrutterede Buster med det formål, at han skulle arbejde med at aktivere de unge. Alt for ofte sidder de passive uden skolegang, sport eller andre former for aktiviteter - og som vi alle ved, er lediggang roden til alt ondt. Busters arbejde med de unge indgik i vores generelle sundhedsprojekt, som går ud på at de unge får rent drikkevand, mad og hygiejneartikler, samt lidt skolegang i fængslet. Busters del af arbejdet var at stimulere udviklingen af konfliktløsningsredskaber, selvstændig refleksion og samarbejdsrelationer.


Her bringer vi et interview med Buster om hans tid med Ubumi - læs mere her


Juli 2018


Køkkenhaver i Chainama

Ubumi er begyndt arbejdet i Chainama Psykiatriske Hospital - afdelingen for psykisk syge indsatte. Vi har godt 100 indsatte her, og det er både mænd og kvinder. Vi leverer tilskud til maden til 15-20 patienter, som typisk lider af HIV eller anden alvorlig sygdom, som kræver en bedre mad for at kunne optage medicin og simpelthen holde dem i live.


Vi har nu oprettet en køkkenhave for at blive selvforsynende og som vil mindske udgiften til mad til patienterne. Haven er allerede begyndt at give grøntsager.


Juni 2018


En sygeklinik i fængslet i Chipata

Ubumi har fået bygget en klinik til de syge i fængslet i Chipata.


Fængslet har sundhedspersonale, som dog kun kommer i fængslet periodisk, fordi der intet undersøgelsesrum er, hvilket betyder, at de indsatte ikke kunne blive undersøgt uforstyrret. De alvorligt syge, der kræver pleje hele døgnet, kan heller ikke få den rette pleje og var overladt til sig selv i uhygiejniske, overfyldte celler.


Nu er der en klinik, hvor vi kan tage os af de mest udsatte. Vi vil sikre, at de får den mad og pleje, som enhver patient bør få.


Vi er meget glade for fængslets engagement og vilje til at løse udfordinger samt vores partnerorganisation NZP+ i Chipata for al deres store arbejde.


Marts  2018


Den øverste direktør for Zambia Correctional Service Percy Chato, besøgte fængslet i Chipata i marts 2018 for at fejre åbningen af det nyrenoverede køkken, legehuset til børnene og IT-rummet, som skal gavne uddannelsen af de indsatte. Det blev en flot ceremoni med dansere fra både fængslet og udefra, taler og en rundtur i fængslet, hvor fængslets chef hr. Mumbuwa kunne fremvise ikke bare de nye bygninger, men også den store køkkenhave, hønsegård og fiskedamme, der alle skal bidrage med mad til de udsatte i fængslet - de syge, børn og unge. Det store arbejde udført af frivillige blandt de indsatte blev også anerkendt.


Det var en rigtig god dag, og alle var imponeret af den store vilje fra Fængselsdirektøren, som ligger bag det store arbejde, der er blevet gjort for ,at fængslet kan forbedre sundhedstilstanden for de indsatte og deres børn.

Marts 2018


I marts donerede vi madrasser, kørestole, computere og andet til fængslet i Mukobeko (Mukobeko Maximum Security Correctional Facility). Projektet i Mukobeko var vores første projekt for de alvorligt syge, og vores arbejde har reduceret dødsfaldene kraftigt og øget den generelle sundhedstilstand. Det var en stor dag, hvor man fejrede resultatet - de involverede myndigheder og de frivillige indsatte blev hyldet for deres store arbejde og engagement - en væsentlig del af Ubumis succes. Mukobeko betyder noget specielt for Ubumi og vi i Ubumi var meget glade for at se, hvor meget fængslet havde gjort for at fejre resultatet. Regional Commander hr. Mbao holdt en engageret tale om at gøre en forskel og forbedre livsvilkårene. Ubumis direktør Anne Egelund talte om, hvordan hun havde kæmpet for at finde midlerne til at kunne købe mad til patienterne tilbage i 2013, og hvordan hun havde lovet at arbejde for at sikre pengene fremover.


Projektet i Mukobeko er et af Ubumis bedste, hvor de frivillige indsatte er både veluddannede og meget engagerede, hvoraf mange har været med siden projektets begyndelse.


De frivillige indsatte arbejder hver dag hårdt for at sikre, at de syge får den nødvendige behandling og omsorg. De laver mad, vasker, og evt. mader patienterne, og de sikrer, at patienterne tager deres medicin, de arbejder i køkkenhaven og passer hønsene - alt sammen for at hjæpe patienterne.


Det var dejligt for Ubumi at kunne donere adskillige computere til det eksisterende IT-rum. IT-rummet er siden blevet flyttet til en anden afdeling i fængslet, og det store rum er blevet istandsat og malet for at sikre det bedst mulige indlæringsmiljø. Fængslet har selv fået malet et stort, flot billede af Ubumis logo på væggen derinde. Det var ikke nødvendigt, at fremhæve Ubumi på den måde - men det gjorde de af egen vilje, og Ubumi sætter pris for deres indsats. Ikke mindst fordi det er et tegn på deres eget engagement i projektet.

Januar 2018


Kolera-udbruddet i Lusaka har betydet, at ikke mindre end 3456 mennesker er blevet smittet og har kostet 70 mennesker livet. Ubumi kan til gengæld glæde sig over, at ingen i fængslerne er blevet ramt. I samarbejde med fængselsmyndighederne har vi anvendt vores nødsituationsrutiner, hvilket omfatter hygiejneprocedurer så som rengøring, klorin, handsker, ansigtsmasker etc., men også udvidet dem med ekstra vandbeholdere til rent (klorin-behandlet) drikkevand og øget håndvask.


Vi har sikret vandbehandling og hygiejneprocedurer i alle fængslerne i Lusaka og yderligere i Mpima, Kabwe og "vores" øvrige fængsler. Et koleraudbrud i et fængsel ville være en katastrofe, da overbelægningen er så stor og den generelle sundhedstilstand så ringe. Vi er ikke helt i mål endnu, men myndigheder fortæller, at de har begrænset spredningen. Vi håber inderligt, at fængslerne ikke bliver ramt.


Vi er taknemmelige for og stolte af, at fængselsmyndighederne har taget dette problem meget alvorligt og handlet derefter i samarbejde med os og andre aktører.

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!